תכניות הלימוד והעשיה

תכניות הלימוד והעשיה

במערכת השבועית ישולבו אופני הלימד והעשיה המגוונים:

"קניין תורה"

לימוד מונחה בחברותות, ודפי מקורות, באמונה, תנך, חסידות, גמרא והלכה

"אעירה שחר"

פותחים יום ופותחים לב – לימוד בין אישי בשיח פתוח

"נתיב היצירה"

סדנאות כתיבה, מחול, עמידה מול קהל, ומודעות

"לידי מעשה – נתיב התנסות מעשית"

 הכשרות ואימון בהובלת פרויקטים קהילתיים, חברותות עם סטודנטיות חילוניות, קשר קהילתי ויוזמות מעורבות חברתית

פינתרבות

ניגון של הלב, הרצאות וסיורים, למידה סביבתית בהתאם למעגל השנה. 

לעתיד לבוא

שעת הכוון לקראת שרות משמעותי לתכנית לפני שרות, ולקראת יציאה לחיים ולאקדמיה לתכנית אחרי שרות.

"נתיב החבורה"

עבודה קבוצתית דינמית ופעילות חברתית בתוך המדרשה

"בינה יתרה"

מפגשים ושיעורים מעמיקים עם תחומים מרחיבי דעת בתורת חיים עכשווית