צוות המדרשה

צוות המדרשה

הרב יהושע ויצמן

מלווה המדרשה

הרב יוסי שטרן

מקים המדרשה

עפרה שטרן

ראש המדרשה

טליה בהרב

ראש בית מדרש

אסתי סכר

רמית ומלווה תכנית שחר- אחרי שירות

תהילה הוד

רמית ומלווה תכנית מעין- לפני שרות

הרב יגאל פסו

הרב אורי בירן

רב במדרשה

אליסף קורן

הרב עמיחי מצויין

הרב עמיחי סכר

הרב בני בוסקילה

הרב שלמה גוטמן

רכז תכנית אמונה וחסידות

הרבנית מיכל בלאו

הרב אחיקם גץ

הרב אלחנן אבטה